Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Poslanci žiadajú zasadnutie

30.10.2011 21:12

Niekto vie a niekto nie.

Siedmi poslanci sa podpísali pod žiadosť adresovanú starostovi obce Vinodol, aby zvolal zasadnutie zastupiteľstva. Navrhovaný program bol zameraný na  kontrolu  hospodárenia kuchyne,uloženie úlohy kontrolórovi v tomto zmysle a prejednanie  resp.schválenie  navrhovaných VZN o zákaze hazardných hier v obci a schválenie smernice  o postupe pri žiadostiach  v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Starosta obce v súlade so zákonom a jeho egoistickým  záujmom , zvolal  zasadanie zastupiteľstva  prostredníctvom obecného rozhlasu a  obecnej stránky na  stredu 2.novembra 2011 na 9.00 hod. Nič nové v jeho chápaní služby občanom.