Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Aktuálne z obecného zastupiteľstva

06.11.2013 10:18
    Neviem, či ste zaregistrovali nedávne fluktuácie v poslaneckom zbore našej obce Vinodol. Traja z tých, ktorých sme si zvolili, už nie sú vo funkciách. 
Ako prvému zanikla funkcia Marekovi Melišekovi. Nedobrovoľne sa musel porúčať potom, čo s veľkým prekvapením zistil, že nemôže poslancovať a súčastne aj mať uzatvorenú Dohodu o vykonaní práce s obcou. Tento konflikt záujmov bol dlhšie zrejmý, ale upozornil na to až nový kontrolór Zaťko. Či bude Marek vracať svoje odmeny za obdobie, keď bol v rozpore so Zákonom č.369/1990 Zb. sa asi nikdy neuzavrie. Pán starosta (mimochodom jeho otec) odmietol podpísať uznesenie č. 127/05/13, v ktorom poslanci schválil takýto postup.
    Na miesto jeho náhradníka nastúpil ostrieľaný matador s dlhoročnými skúsenosťami Ján Ondruš, ktorý zložil sľub na schôdzi dňa 17.7.2013. Uvidíme, čím prispeje a oživí debaty na zasadnutiach.
Jedna zmena nedobrovoľná, ďalšie dve dobrovoľné. Poslanec Michal Kozár sa v súčasnosti väčsinu času zdržiava v zahraničí. Jeho účasť v tomto roku na zasadnutiach a poradách bola mizivá. Preto sa rozhodol radšej ponúknuť príležitosť ďalším v poradí. Veríme, že ho komunálna politika neznechutila a budeme môcť očakávať nejakú jeho aktivitu pre obec v budúcnosti. Ďalší poslanec Beňadik Melišek sa rozhodol podobne. Ich vzdanie sa mandátov zo dňa 26.8. a 11.9. zobralo zastupiteľstvo na vedomie 15.10.2013. Na zasadnutí vyhlásili nastúpenie Radomíra Hlinku a Tibora Pénzeša. Uvidíme aký nový čertvý vietor prinesú do zatuchnutej budovy obecného úradu.
    V poslednom čase prebiehajú búrlivé debaty týkajúce sa nových bytových možností v obci. Najprv sme tu mali debatu, kedy sa starosta Melišek snažil pretlačiť výstavbu bytoviek po vzore okolitých obcí. K tejto ale neboli predložené žiadne architektonické štúdie, finančná prognóza, miesto stavby. Pochybný zámer bol od začiatku odsúdený na neúspech. 
    Väčší potenciál má určite podpora individuálnej výstavby - nových rodinných domov. Ulica na Výhone mala najmä medzi mladými rodinami úspech. I keď sa tam nevybudovala žiadna nová infraštruktúra, nerozšírila sa cesta, nespravil chodník ani nedomyslelo odvodnenie. Stále cítiť potrebu cenovo dostupných zasieťovaných pozemkov pre rodinné domy. V zastupiteľstve sa objavila firma z Banskej Bystrice, ktorá sa svojim spôsobom dostala k ornej pôde pod Starou horou v lokalite Turecká tabla. Predložili štúdiu na zastavanie novými rodinnými domami. Dokonca sa oháňali vybudovaním vlastnej ČOV-ky, športovísk. Vraj je projekt zagarantovaný samotným Miškom Handzušom. Ozvali sa kuvičie hlasy proti rómskym prisťahovalcom do tejto lokality. Čo je na tom pravdy, nevieme. 
Poslanci na posledom zasadnutí zobrali informáciu o pripravovanom zámere na vedomie s tým, že v r.2014 sa bude riešiť nový územný plán. Bez územno plánovacej dokumentácie nie je možné žiadny zámer schvaľovať! Obec Vinodol nedisponuje aktuálnym územným plánom a výstavba v obci je viac menej nekoordinovaná a chaotická. Čakajme na budúci rok, ako obec postúpi v obstarávaní územného plánu. Spomínaná orná pôda majú svoju bonitu a rozvoj obce mimo intravilán podlieha prísnemu schvaľovaniu. Takže lokalita pod Starou horou nie je vhodná, v podstate by sa budovala nová dedina. Dúfajme, že nie "cigánska".
    V našej obci máme oveľa vhodnejšie lokality - Cifrova cesta a Pri Tehelni - pri ihrisku. Tam smerujme našu pozornosť pre dobré napojenie do obce, blízkosť inžinierskych sietí a pešiu dostupnosť. Koniec koncov, v obci je stále dostatok voľných pozemkov, záhrad, starých domov. Lenže tu asi pánu veľkomožnému nič nekvapne, takže predpoklajme, že celá vec zostane na bode mrazu. Udržujme a zveľaďujme si to, čo máme a nestavajme vzdušné zámky. Každý nech si uprace vlastný dvor, zveľadí priedomie, predzáhradku. Nedajme sa zahanbiť a ukážme aj neprispôsobivým občanom ako to tu má vyzerať. Až vtedy bude Vinodol krajší a ľudia menej uhundraní.