Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Inventúra obce Vinodol

24.02.2012 19:52

Starosta obce na poslednom zasadnutí v roku 2011 (ktorého sa sám pre údajnú PN nezúčastnil) predložil do programu Príkaz na vykonanie inventarizácie. Obecné zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie. Kedže išlo o podrobne rozplánovaný harmonogram inventúry, kde mali byť účastní všetci poslanci, nikto z nich si nenechal ujsť príležitosť byť pri chúlostivých materiáloch, ktoré oko bežného smrteľníka len tak ľahko neuzrie. V dátume 5.-31. januára prebehla za ústretovej pomoci pracovníkov OcÚ kontrola všetkého majetku, záväzkov a pohľadávok na čiastkových úsekoch Obecný úrad, kuchyňa, základná a materská škola a dom smútku. To čo pozisťovali čiastkové komisie mala následne za úlohu zosumarizovať ústredná revízna komisia, ktorá obetovala veľa svojho voľného času na rozlúsknutie predostretých problémov.

Veľká vďaka všetkým zúčastneným! Veď takáto inventúra sa v novodobej histórii obce Vinodol ešte nekonala.

Dúfajme, že takéto dôkladné inventúry sa stanú každoročnou tradíciou s cieľom nie niekoho zdiskreditovať, ale v záujme mať doma všetko na poriadku. 

 

Výsledný Inventarizačný zápis si môžete preštudovať tu:

Inventarizačný zápis.pdf (478,1 kB)