Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Klebety sa potvrdili

05.03.2012 23:33

 Nedávno prebehla v obci celkom dôkladná inventarizácia a vyskočili nám mnohé veci, o ktorých sa dávnejšie šuškalo. Jednou je aj sociálna pôžička pánovi, ktorý bol v roku 2003 hlavným kontrolórom obce.

Inventarizačná komisia vo svojej správe uvádza okrem iného aj:

- Obec na svojom účte 277-00 eviduje pohľadávku voči Františkovi U. v sume 2 758,22 EUR. Pôžička bola poskytnutá dňa 24.10.2003 pánovi Františkovi U. (ktorý bol toho času hlavným kontrolórom obce) na opravu rodinného domu v celkovej sume 3 878,22 EUR bez schválenia obecného zastupiteľstva. Splatená mala byť do decembra 2004. Obec, tým, že poskytla pôžičku fyzickej osobe konala v rozpore s § 27 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v zn. n. p.. Na dlžníka sa nevzťahovala ani podmienka poskytnutia sociálnej pôžičky v zmysle § 39 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v zn. n.p..

 - Odporúčame    zdôvodniť predovšetkým vznik pohľadávky - U. ktorá bola poskytnutá dňa 24.10.2003 v rozpore so zákonom č. 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v zn. n. p., preveriť jej plnenie a podniknúť všetky právne kroky k jej vymoženiu.

Z tohoto celého si môžeme urobiť pekný obraz o šafárení s obecnými financiami v období najväčšieho zatemnenia mysle Vinodolských obyvateľov.

Všetko si môžete preštudovať v príslušnom dokumente:

splátkový kalendár - pôžička.doc (53 kB)