Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Monitorujeme samosprávy v regióne  Dolná Nitra

23.10.2017 08:47

   
 Keď sme pripravovali projekt  ktorý mal  zmapovať stav  samospráv v sedemnástich obciach združených v MAS Dolná Nitra   pohrávali sme sa s myšlienkou , že nás čaká príjemná práca  s ľuďmi ktorých viac menej poznáme a úprimne sme sa  na tú prácu tešili.

 

Projekt podporený Fondom  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii  Pontis  sme   nasmerovali  do obcí ktoré spolu  tvoria OZ Dolná Nitra a súčasne  aj s inými  združeniami a podnikateľmi sú členmi MAS. Predstava, že by sme  mohli začať diskusiu o lepšej, tesnejšej spolupráci  daných obcí bola vzrušujúca  a dnes keď s projektom finišujeme môžeme povedať, že   reakcie, diskusie a názory na  užšiu spoluprácu   sa stali zaväzujúcimi tak, že sme presvedčení, že projekt  ktorý si dal za cieľ  zvýšenie právneho povedomia občanov, najmä obecných poslancov a aktivistov   bola správna   a trvalá cesta.

 Zatiaľ sme navštívili  14  z plánovaných 17 zasadaní zastupiteľstiev, kde  sme mali možnosť  komunikovať s poslancami starostami, zamestnancami  obecných úradov, ale aj s prítomnými občanmi na tému otvorenej  samosprávy, užšej spolupráce obcí,   ale  zašli sme dokonca až po tému  spájania obcí  do  väčších  územných celkov.
 
Okrem   diskusií  počas ktorých sme vytipovali  vhodných  aktívnych ľudí, ktorí  majú snahu pracovať aj naďalej  v prospech svojej komunity pokračovaním v debatách  o riešeniach samosprávnych problémov   v regióne, sme   predbežne  zozbierali  celkom 103 anketových  hárkov  s 515 odpoveďami s tematikou   samosprávy.

 Potešujúce je, že  až 79 respondentov  čo je 76,69 % zo 103, odpovedalo, že je so svojou samosprávou spokojných, keď len 20 odpovedalo že sú len čiastočne spokojní , čo je  19,41 % opýtaných . Nespokojní boli len  štyria, čo predstavuje  necelé 4 %.
 Dalo by sa povedať, že  je všetko v poriadku, ale    na druhej strane zas, diskusie dokazovali  veľmi slabú  znalosť zákona o obecnom zriadení, teda aj nedostatočnú vedomosť, čo všetko má  samospráva pre svojich obyvateľov robiť a ako má informovať o svojej činnosti. V tomto kontexte je zaujímavá aj informácie, keď relatívne dosť ľudí až 29,1 %  využilo  možnosť pýtať si informácie od samosprávy prostredníctvom  zákona  o slobodnom prístupe k informáciám.

  Skutočnosť, že   dokonca ani poslanci nepoznajú  zákon o obecnom zriadení,  dokumentuje až 56.31 % opýtaných, ktorí  odpovedali, že  tento zákon nepoznajú a to vypĺňali anketové hárky  predovšetkým poslanci, starostovia a zamestnanci obecných úradov, kde sa  znalosť tohto zákona  úplne pochopiteľne predpokladá a činnosť  týchto  ľudí   sa riadi práve týmto zákonom. Presne v tom  segmente  vzdelávania  budeme pokračovať. Prvá možnosť  na doplnenie si vedomostí   i pre poslancov a aktivistov regiónu  bude už 30. októbra na  seminári Otvorená samospráva, ktorý  je naplánovaný  v sídle  združenia ZOULUS vo Vinodole.


 Posledné dve otázky  ankety  sa dotýkali možnej  municipalizácie  slovenskej samosprávy a v tomto prípade  bol potešujúci záver, že napriek všetkým pochybnostiam   a obavám  z takého vývoja v našej samospráve,  až 83,49%  respondentov prejavilo  záujem o informácie  o možných alternatívach   reformy samosprávy, čo nás oprávňuje sa domnievať, že je najvyšší čas  začať verejnú diskusiu na túto tému.

 

       Anketové otázky  k projektu „Dolná Nitra - Transparentný región“

       Vaše odpovede prosím zakrúžkujte.


 

1/Ste spokojný s Vašou samosprávou

             áno                                  nie                               čiastočne

     79/76,69%                            4 /3,88%                           20/19,41 %

2/Využili ste už niekedy  zákon  č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám ?


             áno                                  nie   

        30/29,12%                    73/70,87%

3/Poznáte zákon 369/1990 Z.z  o obecnom zriadení ?                          

             áno                                  nie                               čiastočne

       58/56,31 %                  16/15,53 %                          29/28,15 %

 

4/  Máte informácie  o snahách na spájanie obcí do veľkých územných celkov ?

             áno                                  nie                               čiastočne

         46/44,66%                     20 /19,41%                    37/35,92%

 

5/Zaujímali by Vás  bližšie informácie  o alternatívach   reformy samosprávy ?

             áno                                  nie                              neviem

        86/83,49%                       8/7,76%                         9/8,73%

 

 

 

__________________________________________________________________________________

Projekt podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis