Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Nástenka vs. Úradná tabuľa

07.08.2011 06:13

 Poznáte pána Meliška, starostu obce Vinodol? Je to ten starosta čo tvrdí,že jeho nástenka v chodbe obecného úradu spĺňa náležitosti aké má úradná tabula mať. Spolu  s kontrolórom obce svorne  ignorujú  Správny poriadok - zákon č. 71/1967 Zb.

 
  Zákon si páni určite nájdu,tu im dávam len  jednoduché poučenie!Nemusíme všetko vedieť ale  mali by sme  sa počúvať!
 
  1. Úrady sú povinné na úradnej tabuli a súčasne aj na internete informovať verejnosť o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo u ktorých to vyplýva zo zákona. Doposiaľ táto povinnosť nebola a tak sa občania často ani nedozvedeli, že úrady napríklad v ich susedstve pripravujú povolenie škodlivej stavby.
  2. Úradná tabuľa musí byť nepretržite prístupná verejnosti. Do prijatia novely legislatíva pojem „úradná tabuľa“ dokonca vôbec nepoznala a úrad ju mať ani nemusel. Alebo bola v mieste, kde sa mimo úradných hodín nikto nedostal. Nová povinnosť sa vzťahuje na všetky obce, mestá, vyššie územné celky, na nové obvodné úrady, krajské úrady, ale aj ministerstvá a ďalšie centrálne orgány štátnej správy.