Aktivista z Olče hovorí: Tak teda ten Tvoj Melišek volal k nám na obecný úrad starostovi a veľmi sa ospravedlňoval, že on o tom skutočne nevedel a veľmi ho to mrzí čo si tam stváral a len teraz si to pozrel, tak že volá. A ešte bla,bla,bla....a že ten Špánik je len taký obyčajný privandrovalec.Rozrehotal som sa lebo som to považoval za vtip. Rehotal sa aj aktivista z Olče. Keď sme sa obaja dorehotali, došlo mi, že to vlastne nie je vtipné ani normálne.

So starostom sa radi nemáme. On vie prečo a ja tiež. Celá podstata nevraživosti je v tom, že on je z tých starostov ktorí potrebujú k svojej robote okolo seba pochlebovačov a ja som ten, ktorý do jeho činnosti rýpe a chce  niečo, čo on nechápe.

Transparentnosť a dodržiavanie  zákonov, aj keď v ňom nie sú uvedené sankcie.

Tak teraz ozaj neviem, ako poddaný pána vinodolského starostu som ho mal  snáď informovať o mojom zámere? Alebo som si mal  pýtať dovolenie pána starostu či sa ako jeho poddaný môžem vyjadrovať k porušovaniu zákonov v inej dedine? A môžem vlastne dýchať bez jeho dovolenia?

 Zrejme môžem a preto dýcham. Ale takéto počínanie novodobého vidieckeho baróna zjavne svedčí  o márnomyselnosti a nabubrelej predstave  o neobmedzených  možnostiach slovenského starostu, ktorý  nezabudol na praktiky komunistických národných výborov a po  21 rokoch  psychického  teroru na občanoch z pozície starostu    si osobuje právo  na zasahovanie do slobodného rozhodovania občanov obce Vinodol.

Pán starosta, ja skutočne nie som  váš poddaný, zvyknite si!

 

V.Špánik