Tak aj bolo! Bol čas, keď sme  v tej utešenej dedinke mali ďaleko do krčmy.Bol čas, že boli peniaze  a kúpil som  opustenú krčmu  a stal som sa krčmárom aj keď tam dodnes len umývam poháre.A teraz je čas keď už tej krčmy máme plné zuby napriek tomu, že nemá núdzu o hostí,  radi by sme ju  predali.A nastal čas, že dáme do poriadku ploty, interiér a záhradu, aby sme mali objekt krčmy v  poriadku, keď príde ten čas a  príde záujemca.Tak sme si povedali oploťme aj to, čo  v akcii Z za komančov  neurobili. V dedine je x   čiernych stavieb. Ak tomu nerozumiete nevadí. Náš starosta určite pochopil.

Moja dobrá žena   sa s dôverou obrátila na  obec s ohlásením drobnej stavby  v dobrej viere, že majetok  svojej dcéry  môže oplotiť. Podala na úrad dcére pána starostu ohlásenie drobnej stavby  a čakala.

Nedočkala sa, a nastal čas aby sa pýtala. Dozvedela sa. že jej chýba vyjadrenie  majiteľa susedného pozemku napriek tomu, že práve obec  uvedený pozemok(cintorín-majetok cirkvi))dlhodobo užíva.Ale oni vraj nemôžu! Moja dobrá žena teda okamžite vydala príkaz jej dobrému manželovi, aby tento súhlas od miestneho pána farára zohnal. Trvalo mi to presne 7 mesiacov kým som tento príkaz vybavil,  lebo som to jednoducho neriešil. Až nastal čas, kedy  som si povedal, treba to urobiť.Navštívil som pána farára a vybavil jeho podpisom a razítkom  príslušné tlačivo. Cesta na obecný úrad už pre moju dobrú ženu bola maličkosť.Odchádzala od dcéry pána starostu spokojná, že napriek môjmu laxnému prístupu k rodinnému  majetku veci na úrade vybavila a plot  sa môže  postaviť úplne legálne.Ale dlho nebolo nič, až nastal čas  keď  poštárka doniesla obálku z obecného úradu a tam stálo, že všetko je zle! Treba  nový geometrický plán  žiadosť má podať majiteľka, teda dcéra mojej manželky.

Ale moja dobrá žena  si pamätala len jedno,..... svojho času pani dcéra starostu povedala, že je to už všetko OK a dokonca odovzdala na tom slávnom úrade aj plnú moc na zastupovanie vo veci.Takže nastal čas  pátrať prečo taký obrat a ajhľa,....moja dobrá žena zistila, že jej menej hodný manžel(ja) si dovolil  na stránke www.odkazprestarostu.sk , zverejniť fotografiu  nebezpečne visiacej brány ktorá je už roky neoprávnene na  pozemku čo obci nepatrí. K samotnej bráne sa ale hlási obecný úrad.

Nuž ale napriek tomu, ťažko sa vrchnosti znáša takýto   nápad  poddaného občana.A ponaučenie?..... neprieč sa vrchnosti, postav si dom načierno a potom možno dostaneš súhlas aj na oplotenie.

Teda ,....aspoň vo Vinodole!

 

V.Špánik