Nuž ale stalo sa, že neprezradil. A úplne logicky  som teda na zastupiteľstve nebol. Vlastne bol, na posledných 10 minút som to stihol po zistení, že zastupiteľstvo bolo vyhlásené v obecnom rozhlase. Prišiel som do zasadačky obecného úradu vo Vinodole a sadol som si medzi občanov obce.

Po chvíli  ma pán starosta  Vinodolu, sediac majestátne za vrchstolom predsa len pozval, keď videl kde som sa posadil. Skromne som odmietol s poznámkou, že sa necítim pripravený  riešiť  záležitosti obce,  vzhľadom  k tomu, že som nemal informáciu o programe, ani o samotnom termíne  zasadania zastupiteľstva. Tým sa to pre miestneho potentáta na  stoličke starostu skončilo.

O pár minút  skončilo aj zasadanie, poslanci šli na  do blízkej  pivnice  a pri víne analyzovali celý priebeh  jednania zastupiteľstva. Zvyknutí  na nepozývanie, zvyknutí, že sa to vždy  nejakým spôsobom dozvedeli.

Zvyk je proste železná košeľa.

O pár dní  sa objavila na  obecnej stránke Zápisnica   spísaná na 9.riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vinodole.

V kolonke neprítomní,neospravedlnení bolo okrem iného mena  uvedené,p.Špánik.

Samospráva má skutočne  svoje  čaro a možno aj preto som si vo svojej naivite  myslel, že tam bude  napísané :

poslanec Špánik nepozvaný