Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Prieskum rozvoja Vinodolu -výsledky!

04.04.2014 10:05

Ako sme sľúbili, zverejňujeme výsledky hlasovania v prieskume rozvoja Vinodolu. Ankety sa zúčastnilo 35 respondentov. Hlasovanie prebiehalo v dňoch 22.1 až 4.4.2014.

1. Akou známkou hodnotíte súčasnú kvalitu života vo Vinodole?

5 - nedostatočná 31,4%
4 - dostatočná 40,0%
3 - dobrá 20,0%
2 - chválitebná 5,7%
1 - výborná 2,9%

 

2. Ku ktorej susednej obci by ste prirovnali úroveň kvalitu života vo Vinodole?

Komjatice 0,0%
Veľký Cetín 2,9%
Černík 5,7%
Veľký Kýr 2,9%
Paňa 14,3%
ani k jednej, Vinodol je na tom lepšie 8,6%
ani k jednej, Vinodol je na tom horšie 65,7%

 

3. V čom by si mal vziať príklad Vinodol od iných obcí?

Čistota ulíc, úprava zelene 23,4%
Kultúrne podujatia 15,9%
Detské a mládežnícke aktivity 15,0%
Stavebný rozvoj (kanalizácia, oprava budov, nové investície, ...) 26,2%
Služby podnikateľov (napr. obchody, reštaurácia, benzínka, autoservis, ...) 15,9%
iné:
- zmysluplné projekty
- nič
- starostu, ktorý bude priateľský a ochotný načúvať ľuďom a nie len vlastnej rodine a prospechárom
- spájanie občanov a nie rozdeľovanie
3,7%

 

4. Na čo môžeme byť vo Vinodole právom hrdí?

Naše vína a vinohradnícka tradícia 53,3%
Detský folklórny súbor 31,7%
Naši športovci 10,0%
iné:
- na peknú prírodu v okolí Vinodolu
- upravené budovy
- Klub vinodolských vinohradníkov
5,0%

5. Za čo sa môžeme vo Vinodole hanbiť? Čo treba urýchlene vyriešiť?

Stagnácia obce a prežívanie z plodov socializmu 23,1%
Správanie Rómov a ich obydlia 30,8%
Vedenie obce (starosta resp. poslanci) 24,2%
Kvalita výučby na základnej škole (odchádzanie detí do miest) 17,6%
iné:
- skoro za všetko. Ukážkovú obec zo 60-70.rokov sme si sami zahnusili a zničili
- ohováranie, klebety, faloš
- jednoznačne starosta
- starosta je nekompetentný
4,4%

6. Ako zabrániť odlivu mladých ľudí z obce?

Zlepšiť základnú školu (budovy su krásne navonok, ale kvalita výučby slabá, rómska šikana bielych detí) 22,4%
Riešiť rómsky problém 44,8%
Vytvoriť im podmienky pre cenovo výhodné bývanie (cenovo dostupné stavebné pozemky, nájomné bývanie) 26,9%
iné:
- nebyť poslancov už to mohlo byť (pozn.red.:čo tým autor myslel?)
- zlepšiť správu obce a tým aj výhliadky na skvalitnenie života v obci
- zvoliť iného starostu
- mladí sa boja svoje deti vychovávať v cigánskej dedine, kde existujú rovní a rovnejší občania. starosta so svojou rodinou sa správa ako šľachta.
6,0%

7. Ktorú lokalitu vo Vinodole považujete za najproblematickejšiu?

Kút - ulica na Sihoti 47,7%
Sliváš 12,3%
Rybník 26,2%
Špánička 1,5%
Pri pohostinstvách 1,5%
Chodníky v obci a na Donátovej 1,5%
iné:
- všade kde sú rómovia
- celú obec, cigáni robia bordel všade
- problém je celá dedina, +celý Dolný Vinodol
- donútiť cigáňov, nech si to upracú a nerobia hanbu. Šíria len žltačku, blchy a ich túlaví psi ohrozujú ľudí
9,2%

8. Ktorú lokalitu vo Vinodole považujete za najkrajšiu a má potenciál stať sa cieľom rekreácie?

Priestor za školou 19,6%
Vinohrady 32,1%
Rieka, hrádza a vyčistená plocha pri rybníku 39,3%
Špánička 1,8%
iné:
- nijakú
- krížne cesty okolo Agrovinolu
- dve centrá  na dolnom aj hornom síleši v parkoch
- ulica pod hájom má svoje čaro, aj tu by mohlo vzniknúť nejaké detské ihrisko. Urobiť nejaký peší okruh cez háj. Altánky, kde to len pôjde.
7,1%

9. Kde v obci by mohlo vzniknúť ďalšie detské ihrisko, športovisko?

Farské záhrady 23,8%
Sliváš 33,3%
Záhrada kalvínskeho kostola 11,9%
Špánička 2,4%
Za obecným úradom 2,4%
Vedľa školy 2,4%
Pri rybníku 2,4%
iné:
- pre rómov
- prečo na súkromných pozemkoch?
- farské záhrady nie sú majetok obce
- priestor za školou je úplne zle využitý a z tohto areálu by som spravil veľké športovo rekreačné stredisko
- niečo ďaleko od cigáňov
- stačí to čo je
- to čo tu je stačí, ďalšie netreba
- nie je dobre všetko tlačiť za školu. Pre malé deti z okrajových častí obce nie je bezpečné chodiť sa hrávať tak ďaleko. Preto navrhujem preliezačky, pieskovisko a malé futbalové ihrisko umiestniť na Niekde v parkoch pri kostole na Hornom konci a niekde na Dolnom.
21,4%

10. Mali by ste záujem o vybudovanie bezpečných cyklotrás, ktoré by prepojili Vinodol so susednými obcami? Mali by ste záujem o prepojenie vinohradov tzv. Vinodolskou vínnou magistrálou?

Áno 54,3%
Čiastočne 40,0%
Je to zbytočné 5,7%

11. Považujete za potrebné vybudovať kanalizáciu vo Vinodole? Akou formou?

Áno - vybudovať ČOV v spolupráci s inými obcami 42,9%
Áno, vybudovať vlastnú menšiu ČOV 51,4%
Nie, máme žumpy a trativody 5,7%

 

12. Ako vyriešiť neporiadok v obci? (čierne skládky priamo v obci, v chotári)

Brigády občanov (odmena za účasť: odpustenie poplatkov za komunálny odpad) 21,1%
Práca pre nezamestnaných a pracovníkov obecného úradu 35,5%
Na rizikových miestach namontovať tajné fotopasce (pokuty pre vinníkov) 13,2%
Nainštalovať nástenku "hanby", kde vinníci môžu na fotkách obdivovať svoje výtvory 1,3%
 Vytvoriť zberný dvor s rozumným režimom. 1,3%
iné:
- brigady rómov
- vysťahovanie cigáňov z obce
- naučiť ľudí k poriadku
- rómovia ktorí poberajú davky v hz zo zákona by si mali odpracovať, ale nič sa nedeje
- rómski občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi sú zodpovední zo zákona odpracovať určitý počet hodín, ale v našej obci to "prekvapivo" neplatí
- kumuláciou všetkých daných možností
7,9%

 

13. Sledujete komunálnu politiku vo Vinodole?

Áno, podrobne 65,7%
Len pred voľbami starostu a poslancov 28,6%
Nezaujíma ma to 5,7%

14. Viete, kto je v súčasnosti starostom obce Vinodol?

Áno 100,0%
Nezaujíma ma to 0,0%

 

15. Ako hodnotíte kvalitu práce starostu obce pre Vinodol?

1 - výborne 2,9%
2 - chválitebne 11,4%
3 - dobre 11,4%
4 - dostatočne 48,6%
5 - nedostatočne 25,7%


16. Viete, kto sú v súčasnosti poslanci Obecného zastupiteľstva obce Vinodol?

Áno, presne 54,3%
Neviem presne vymenovať 45,7%
Nezaujíma ma to 0,0%

 

17. Ktorý z poslancov pre obec pracuje (-oval) najlepšie?

Peter Baráth 11,4%
Peter Bulla 5,7%
Radomír Hlinka 0,0%
Ján Ondruš 0,0%
Tibor Pénzeš 2,9%
Peter Podhorský 8,6%
Peter Straňák 2,9%
Vladimír Špánik 60,0%
Juraj Bálint (odstúpil) 5,7%
Michal Kozár (odstúpil) 0,0%
Beňadik Melišek (odstúpil) 0,0%
Marek Melíšek (mandát mu zanikol) 2,9%

 

18. Starosta dodnes nemá svojho Zástupcu. Kto z uvedených by mal funkciu vykonávať

Peter Baráth 14,3%
Peter Bulla 5,7%
Radomír Hlinka 0,0%
Ján Ondruš 2,9%
Tibor Pénzeš 8,6%
Peter Podhorský 11,4%
Peter Straňák 8,6%
Vladimír Špánik 48,6%
Helena Pénzešová (nastúpi ako náhradníčka) 0,0%

 

19. Viete kto je hlavný kontrolór obce?

Áno 68,6%
Nie 31,4%

 

20. Ako hodnotíte prácu súčasného hlavného kontrolóra obce?

Pracuje v súlade so zákonmi a v prospech obce 62,9%
Mal by sa práci pre Vinodol viac venovať 11,4%
Neviem posúdiť 25,7%

 

21. Súčasný starosta je vo funkcii už 6.funkčné obdobie (24 rokov). Myslíte si, že profesne zvláda túto prácu?

Áno, ako overený človek by mal zostať 5,7%
Možno, len sa musí vzdelávať a zvýšiť si profesionálne znalosti 14,3%
Nie, už nemá obci čo ponúknuť, trpí syndrómom vyhoretosti 80,0%

 

22. Predstavujete si ako budúceho starostu muža alebo ženu?

Muž 22,9%
Žena 0,0%
Na tom nezáleží. Hlavne aby funkciu vykonával poctivo a profesionálne. 77,1%

 

23. Koho z uvedených si viete predstaviť ako budúceho starostu? Prípadne napíšte vhodnejšie meno.

Peter Baráth 8,3%
Ing. Peter Bulla 14,6%
Peter Podhorský 10,4%
Peter Straňák 25,0%
Vladimír Špánik 39,6%
iné:
PhDr. Miriam Hlinková, PhD.
2,1%

pozn. k bodu 23: Mená s nulovými hlasmi nie sú uvedené.

 

Dúfame, že výsledky budú nápomocné pre občanov a hlavne pre vedenie obce, aby sa začalo robiť na veciach, ktoré nás všetkých trápia. Ďakujeme za užitočné podnety všetkým hlasujúcim.

Poznámka: Názory hlasujúcich v kolónkach "iné" sa nemusia zhodovať s názormi redakcie a ide o ich subjektívne názory.

S pozdravom admin