Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Urazený starosta, zdravý pilier slovenskej samosprávy

09.12.2012 22:11

Urazený starosta, zdravý pilier slovenskej samosprávy

 
Zdvihol som telefón a vypočul som si, že som ohováral starostu obce Štítnik, a budem čeliť trestnému oznámeniu. Rozosmial som sa lebo je to ozaj smiešne.Rozosmialo ma to aj preto, že podanie som podpisoval za právnickú osobu Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) a plne som sa ako jeho predseda s ním stotožnil.

 

A som presvedčený, napriek stavu slovenskej justície, že sa smiať neprestanem, pokiaľ nezačnem plakať nad konaním voleného zástupcu obce. Pán starosta mi do telefónu oznámil, že podáva trestné oznámenie ktorého dôvod označil,...pre ohováranie!

No a nesmejte sa, keď zistíte, že ohováraním má byť moje podanie na Okresnú prokuratúru v Rožňave na základe zistenia, že pán starosta súhlasil s výmenou obecného pozemku bez uznesenia zastupiteľstva a v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí. Požiadal som teda prokuratúru aby preverila oprávnenosť takého konania starostu, keď zákon hovorí o inom postupe.

Ubezpečujem, že som nenapísal, že starosta je škaredý, pije a v krčme robí výtržnosti, nebodaj, že kradne alebo inak zneužíva svoje postavenie. O ničom takom nemám vedomosť a možno,že je aj fešák.

Napísal som len, že sa domnievam, že v konkrétnom prípade došlo k porušeniu zákona a žiadam takýto postup preveriť orgánom na to určeným.O takomto postupe som informácie mal.

Po uplynutí aj predĺženej doby na vybavenie, na ktorú má prokuratúra právo, som dostal upovedomenie, že okresný prokurátor v Rožňave, pod sp.zn.Pd 86/12,podal obci Štítnik upozornenie prokurátora na porušenie §9 ods.2 písm.a/zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s dovetkom, týmto považujem Váš podnet za vybavený.

Tragické na celej veci je, že takáto alebo podobná reakcia je úplne bežná od mnohých starostov, ktorí stále nepochopili, že obec nie je ich rodinný podnik a predsa len, aj napriek svojim dobrým kontaktom a známostiam v regióne, by sa patrilo podľa toho sa aj chovať.A to už na smiech nie je

A nič na veci nemení skutočnosť, že veci sa medzičasom dali do poriadku.

Vladimír Špánik, streda 28. novembra 2012 11:08