Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Vinodolská guláš párty 2014

04.08.2014 22:58

Síleš fest 2014
VI. ročník súťaže vo varení gulášu

Organizátor: Zoulus, občianske združenie

Termín konania:
sobota, 30. augusta 2014

Miesto konania: Pod hrádzou pri vinodolskom rybníku
Čas konania: 13:00 – 02:00

 

 Bufet a všetko súvisiace s dobrou náladou je zaistené, ale bez vašej účasti to nebude to pravé.
Hostia súťažiacich družstiev sú srdečne vítaní

Súťažné družstvá
- Maximálny počet členov súťažného družstva je 5 osôb.
- Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.
- 5 € - štartovné na jedno družstvo.

Prihlášky:
- Do súťaže sa možno prihlásiť e-mailom na adresu zoulus@nextra.sk, priamo na vytvorenej FB udalosti a vyplnením pri pulte v PB klube Vinodol kde sú k dispozícii.
Náležitosti prihlášky:
- Názov súťažiaceho družstva,meno a priezvisko vedúceho, počet členov,kontakt a úhrada štartovného 5 €
-Termín uzávierky prihlášok je 28. august 2014 do 22:00 hod.
Po termíne možnosť prihlášky len pri nenaplnenom stave družstiev.
-Maximálny počet súťažiacich družstiev je pätnásť. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť prihlášky družstiev, ktoré sa prihlásia po naplnení tohto počtu.

Organizačné pokyny
- Otvorenie prípravného procesu začína o 13:00. Stanovištia sa obsadzujú v poradí ako budú súťažiaci prichádzať. Na každom súťažnom mieste bude pripravený pre súťažné tímy 1 stôl a 2 stoličky.
-Počiatočné prípravy súťažných družstiev sú na ich zvážení, najneskôr však do 14:00 hod.- Súťažné družstvá si zabezpečia materiál na varenie gulášu a ostatné ingrediencie, potrebné náradie, nádoby a kotlík, misky, chlieb podľa vlastného uváženia a na svoje náklady.

-Minimálne množstvo gulášu hodnotené porotou je 8 litrov.

Porota začína hodnotenie vzoriek gulášu o 18:00.
Hostesky rozdajú vedúcim družstiev misku, s vylosovaným číselným označením, ktorú hosteska odnesie na porotcovský stôl a predseda hodnotiacej komisie vydá hosteske číslo, ktoré odovzdá súťažiacemu družstvu. Porota hodnotí vzorky gulášu len podľa identifikačného čísla. Varenie v tomto čase už musí byť ukončené a týmto časom sa zároveň otvára ponuka pre verejnosť.
V čase hodnotenia vzoriek guláša sa súťažiaci zdržujú vo svojom určenom priestore. Členovia poroty a súťažiaci počas hodnotenia nesmú spolu komunikovať.
Zloženie hodnotiacej poroty: predseda, 4 – 5 členovia poroty
Členovia poroty hodnotia nezávisle na sebe spôsob varenia a finálny produkt – guláš (farbu, vôňu, chuť, konzistenciu a mäso).

-Každé súťažné družstvo po vyhodnotení súťaže naloží so svojím gulášom podľa vlastného uváženia.

-Vyhlásenie výsledkov súťaže bude o cca 19:00.
-Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 22:00 hod. zbaliť, upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko.
-Organizátor súťaže zabezpečí ako aj pre súťažné družstvá aj pre verejnosť hudobnú produkciu a moderované vstupy počas trvania akcie.
- Tanečná zábava pre všetkých vytrvalých.

Tešiť sa môžete aj na vína členov Klubu Vinodolských Vinohradníkov!


Ceny

- Súťažné družstvá, ktorých guláš bude odbornou porotou vyhlásený ako najlepší, získavajú vecné ceny na prvých troch pozíciách. Všetky ostatné družstvá budú odmenené pamätným diplomom
.