Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Vinodolská guláš párty

09.08.2013 10:51

Síleš fest 2013

V. ročník súťaže vo varení gulášu

Organizátor: Občianske združenie Zoulus

Termín konania:  31.august 2013

Miesto konania: Pod hrádzou pri vinodolskom rybníku

Čas konania:  13:00 –  02:00

Atmosféra, bufet, príjemná hudba a dobrá nálada.

Hostia súťažiacich družstiev sú srdečne vítaní.

 

 


 

Súťažné družstvá

·         Maximálny počet členov súťažného družstva je 5 osôb.

·         Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.

·         5 € - štartovné na jedno družstvo.

Prihlášky:

·         Do súťaže sa možno prihlásiť e-mailom na adresu zoulus@nextra.sk  alebo vyplnením prihlášky a doručením osobne do PB klubu Vinodol.

·         Termín uzávierky prihlášok je 29. august 2013 do 22:00 hod.

Po termíne možnosť prihlášky len pri nenaplnenom stave družstiev.

·         Maximálny počet súťažiacich družstiev je pätnásť. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť prihlášky družstiev, ktoré sa prihlásia po naplnení tohto počtu.

 

 Organizačné pokyny

·         Otvorenie prípravného procesu začína o 13:00. Stanovištia sa obsadzujú v poradí ako budú súťažiaci prichádzať. Na každom súťažnom mieste bude pripravený pre súťažné tímy  1 stôl a 2 stoličky.

·         Počiatočné prípravy súťažných družstiev sú na ich zvážení, najneskôr však do 14:00 hod.

·         Súťažné družstvá si zabezpečia materiál na varenie gulášu a ostatné ingrediencie, potrebné náradie, nádoby a kotlík, chlieb podľa vlastného uváženia a na svoje náklady.

·         Minimálne množstvo gulášu hodnotené porotou je 10 litrov.

·        

 

 

 Porota začína hodnotenie gulášu medzi 18:00 a 18:30. Hosteske odovzdá vedúci družstva súťažnú misku, s číselným označením ktorú hosteska odnesie na porotcovský stôl a predseda hodnotiacej komisie vydá hosteske číslo, ktoré odovzdá súťažiacemu družstvu. Porota hodnotí vzorky gulášu len podľa identifikačného čísla. Varenie v tomto čase už musí byť ukončené a týmto časom sa zároveň otvára ponuka pre verejnosť.

 

·         Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe množstvo gulášu, spôsob varenia, finálny produkt. Každé súťažné družstvo po vyhodnotení súťaže naloží so svojím gulášom  podľa  vlastného uváženia.

 

·         Organizátori zabezpečia pre max 5 členné družstvá plastové misky, lyžice, odbornú porotu a hygienický dozor.

·         Vyhlásenie výsledkov súťaže bude o cca 19:00.

·         Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 22:00 hod. zbaliť, upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko.

·         Organizátor súťaže zabezpečí ako aj pre súťažné družstvá aj pre verejnosť hudobnú produkciu a moderované vstupy počas trvania akcie.

·         Tanečná zábava pre všetkých vytrvalých.

 

Ceny

·       Súťažné družstvá, ktorých guláš bude odbornou porotou vyhlásený ako najlepší, získavajú vecné ceny na prvých troch pozíciách. Všetky ostatné družstvá budú odmenené pamätným diplomom.