Pracujeme pre komunitu


Boli sme úspešní v programe Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame"

20.12.2021 00:19

Dobrý deň,

s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt bol v programe Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame“ zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

Chcem Vás poprosiť, aby Ste si skontrolovali názov Vášho projektu, nakoľko bude reprezentovať na predaniach. Preto je dobré, aby Ste si ho pozreli, či môže byť použitý. Nie je dobré, aby sa počas hlasovacej doby menil, mohol by ovplyvniť počet hlasov, ktoré môžete dostať. Ak by Ste chceli názov projektu zmeniť, kontaktujte ma prostredníctvom mailu do 22.12.2020. Rovnako upozorňujem, že upravujem názvy projektov, aby neboli so zbytočnými interpunkčnými znamienkami ako „“ . !, odstraňujem veľké písmena (capslock), nakoľko aj Tesco chce mať zjednotený formát názvov projektov.

Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Ako? Je to celkom jednoduché. 

Každý zákazník, ktorý od 17. januára do 13. februára 2022, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov marec 2022 až august 2022. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur, iba 1.miesto je viazané projektovo, v prípade získania 2. a 3. miesta môžete získaný grant použiť v rámci organizácie.

O výsledku hlasovania Vás budem informovať v druhej polovici mesiaca február 2022. Prajem Vám veľa šťastia! 
 

—————

Späť