Pracujeme pre komunitu


Dotvárame náš projekt - Priestor pre všetkých

29.10.2020 23:48

Aj v roku 2020 sme pokračovali  v budovaní infraštruktúry Relax zóny pri  rybníku.  

Po minuloročnom zabudovaní  mostíka a masívnej  drevenej lavičky, sa nám podarilo  realizovať osadenie 4 altánkov zo stolom  a sedením pre 6-8 osôb.
Zámer bol vybudovať  a financovať  všetko z dotácie v rámci výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom  MAS Dolná Nitra. Získali sme   2000 eur, čo nám stačilo len na dva altánky. Na naplnenie nášho zámeru sme dofinancovali ostatné dva altánky z  dotácie od obce Vinodol, kde nám vzhľadom k neuskutočneným iným kultúrnym akciám  ostali disponibilné  finančné prostriedky, ktoré sme mohli  presmerovať  do tohto zámeru.
Z  vlastných zdrojov sme dokúpili ďaľšie solárne svietidlá.

 

—————

Späť