Pracujeme pre komunitu


Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 22.1.2019 výzvu na predkladanie projektových návrhov

05.02.2019 11:47

Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Projektových návrhov - žiadostí o dotáciu

 

- žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Úplné znenie výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk .

 

Uvedené oznamy boli vysielané v obecných rozhlasoch a boli vyvesené na obecných úradných tabuliach  v čase od 22.1.2019 do 18.2.2019.

 

—————

Späť