Pracujeme pre komunitu


Možnosť pre združenia obce

06.02.2021 13:51

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK

5. 2. - 5. 3. 2021
Občianska angažovanosť
Miesto konania:
 
Územie - MAS Dolná Nitra

 

 

—————

Späť