Pracujeme pre komunitu


Odhalenie pamätníka obetiam holokaustu z regiónu Šurianskeho rabinátu na revitalizovanom židovskom cintoríne vo Vinodole

13.05.2023 11:49

—————

Späť