Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica 343/124
951 06 Vinodol
0911 772 170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. 

Vďaka podpore Fondu pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. 

Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale po úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci  budeme mať určite možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás, ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  


  

 

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Rybník

03.05.2012 13:43

  OZ Zoulus sa od roku 2007 aktívne zapája do postupnej revitalizácie Vinodolského rybníka. Tento zanedbaný priestor postupne získava svoju minulú tvár vďaka brigádam našich nadšencov. Vyčistili sme zanedbanú plochu na západnom brehu rybníka pod hrádzou rieky Nitra od nežiadúcej buriny, odpadkov a náletových drevín. Udržiavame ju v dobrej kondícii kosením a upratovaním. V tomto priestore sme postupne zorganizovali viacero úspešných akcií (Majálesy, Sílešfesty-Guláš párty).

Bohužiaľ táto snaha je pravidelne sabotovaná vandalmi, ktorí poškodzujú provizórny mostík cez rigol na tento priestor a pohadzujú množstvo odpadkov po okolí a aj do vody.

  V ďalšej etape chceme z vlastných zdrojov pokračovať ďalej a postupne zušľachtiť celé okolie rybníka. Využitie cudzích zdrojov z projektov a výziev je podmienené majetko-právnym vysporiadaním vzťahov. Keďže obhospodarujeme a staráme sa o cudzí nevysporiadaný pozemok(-ky), naším cieľom je aby celý areál mal jedného jasného majiteľa, ideálne Obec.

Je v najlepšom záujme vedenia obce, aby náš rybník vyzeral dôstojne a aby každý návštevník mal dobrý pocit z pekného prostredia.

 

  V roku 2012 bola pre OZ Zoulus spracovaná urbanisticko-architektonická štúdia pre ďaľší rozvoj územia s názvom "Rekreačný areál Vinodolský rybník". Poukazuje na možnosti budúceho využitia samotnej vodnej plochy ako aj jej bezprostredného okolia. Keďže ide o veľmi atraktívny priestor, ktorý sa v minulosti aktívne využíval pre rybolov, prírodné kúpanie a relax v prírode, je úplne logické tam tieto funkcie vhodne prinavrátiť.

 

  "Revitalizáciou rybníka a jeho brehov na celkovej ploche  3,97 ha, vznikne priamo v srdci Vinodolu pri rieke Nitra jedinečný rekreačný areál so všestranným využitím pre relax, kultúru a šport  v prírodnom prostredí vodnej plochy."

Prezentačné video: 

Vizualizácie: