Pracujeme pre komunitu


Uspeli sme - Projekt Komunitný sad - Zvonica, budeme realizovať s financovaním Nadácie ZSE a s pomocou obce Vinodol.

26.04.2024 21:43

Z 261 predložených projektov bolo vybraných 49. 
Náš je medzi nimi. Získali sme 1400 € na realizáciu Komunitného ovocného sadu - Zvonica.

https://www.nadaciazse.sk/projekt/menim-na-zelen

—————

Späť