Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica 343/124
951 06 Vinodol
0911 772 170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. 

Vďaka podpore Fondu pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. 

Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale po úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci  budeme mať určite možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás, ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  


  

 

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Zvonica

11.11.2011 11:00

Po dohode s farským úradom vo Vinodole  sa od roku 2010 staráme o  zvonicu.Ľudová stavba z r.1876 je najstaršie datovanou  stavbou v obci.
Do  konca r.2012 sme opravili fasádu,celú stavbu od izolovali a samozrejme vyčistili.Z dotácie obce sa financovalo uzavretie  okenných otvorov   tak,aby  sa zamedzilo  znečisťovanie interiéru vtáctvom.Zbytok dotácie nám vystačil na úhradu časti nákladov na izolácie a novú fasádu.Ďalšie  náklady sme hradili so svojich prostriedkov.V roku 2012 sme položili  dobovú dlažbu okolo  zvonice a v priebehu roka 2013 by sme radi  upravili aj interiér zvonice a dokončili  bezprostredné okolie.

Na snímke dolu je už nová podvalová dlažba okolo  zvonice už s novou fasádou..Ešte dorobiť interiér, zasiať novú trávu a zohnať  niekoho na zvonenie ako to bolo za starých čias.