Pracujeme pre komunitu


Zvonica

11.11.2011 11:00

Po dohode s farským úradom vo Vinodole  sa od roku 2010 staráme o  zvonicu.Ľudová stavba z r.1876 je najstaršie datovanou  stavbou v obci.
Do  konca r.2012 sme opravili fasádu,celú stavbu od izolovali a samozrejme vyčistili.Z dotácie obce sa financovalo uzavretie  okenných otvorov   tak,aby  sa zamedzilo  znečisťovanie interiéru vtáctvom.Zbytok dotácie nám vystačil na úhradu časti nákladov na izolácie a novú fasádu.Ďalšie  náklady sme hradili so svojich prostriedkov.V roku 2012 sme položili  dobovú dlažbu okolo  zvonice a v priebehu roka 2013 by sme radi  upravili aj interiér zvonice a dokončili  bezprostredné okolie.

Na snímke dolu je už nová podvalová dlažba okolo  zvonice už s novou fasádou..Ešte dorobiť interiér, zasiať novú trávu a zohnať  niekoho na zvonenie ako to bolo za starých čias.

—————

Späť