Pracujeme pre komunitu


Aktuality

13.01.2019 16:54

11. Vinodolský ples - Pozvánka

—————

01.12.2018 13:47

Video z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva - 30.nov.2018

www.facebook.com/vspanik/videos/pcb.2997959520229429/2997958303562884/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBemiosvUNXslV12wb0FVd5s-XzYgGuWKpIjIDkChCh1xHd9h_m0gat9SL0J76peUe3iDCfUyEwc_LA

—————

12.11.2018 10:38

Výsledky komunálnych volieb

V obci Vinodol bolo zapísaných 1599 voličov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb 1043. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku    1043. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1027. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1034. Starosta obce – Peter Straňák ( Smer -sociálna demokracia, Most-Híd ) 587 hlasov Nezvolený kandidát : Miriam Hlinková, PHDr., PhD. ( nezávislá kandidátka) 447...

—————

07.11.2018 01:19

Vinodolský kuriér - Potvrďme pozitívnu zmenu spred 4 rokov

—————

05.11.2018 10:07

Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP

Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom   Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. oznamuje, že ku dňu 27.9.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS Dolná Nitra o.z. a Nitrianskym samosprávnym krajom na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK. Zmluvu je možné nájsť na stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk...

—————