Pracujeme pre komunitu


Aktuality

07.11.2018 01:19

Vinodolský kuriér - Potvrďme pozitívnu zmenu spred 4 rokov

—————

05.11.2018 10:07

Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP

Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom   Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. oznamuje, že ku dňu 27.9.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS Dolná Nitra o.z. a Nitrianskym samosprávnym krajom na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK. Zmluvu je možné nájsť na stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk...

—————