Pracujeme pre komunitu


Aktuality

14.12.2021 23:50

Vinodolskí chlapci - laureáti ocenenia Detský čin roku 2021

—————

21.09.2021 09:43

Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole

Určite to poznáte. Zobudíte sa ráno a jedna z prvých činností je pohľad do telefónu. Aj ja som tak dnes ráno urobil a táto správa ma nesmierne potešila. Cieľovú sumu sme dosiahli po 18 dňoch. Ďakujeme a ak ste zatiaľ chceli ale nestihli ste podporiť náš projekt, stále je tu možnosť, ešte 12 dní. https://www.startlab.sk/projekty/2318-revitalizacia-zidovskeho-cintorina-vo-vinodole/#...

—————

06.02.2021 13:51

Možnosť pre združenia obce

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK     5. 2. - 5. 3. 2021 Občianska angažovanosť Miesto konania:   Územie - MAS Dolná Nitra   Bližšie informácie sú zverejnené tu: Regionálne združenie DOLNÁ NITRA o.z. - Výzvy MAS - Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK (dolnanitra.sk)    

—————

29.10.2020 23:48

Dotvárame náš projekt - Priestor pre všetkých

Aj v roku 2020 sme pokračovali  v budovaní infraštruktúry Relax zóny pri  rybníku.   Po minuloročnom zabudovaní  mostíka a masívnej  drevenej lavičky, sa nám podarilo  realizovať osadenie 4 altánkov zo stolom  a sedením pre 6-8 osôb. Zámer bol vybudovať  a financovať  všetko z dotácie v rámci výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom  MAS Dolná Nitra. Získali sme   2000 eur, čo nám stačilo len na dva altánky. Na...

—————

17.01.2020 20:45

Podporte náš projekt "Zvonica 1876 - naša história"

CCF_000047.pdf (806674) 

—————

03.01.2020 11:21

Zoulus, o.z. je roky súčasťou vinodolskej komunity

Koncom roka je čo bilancovať v našej činnosti, ale na prahu nového roka sa zvykne dívať aj  na to, čo očakávame, čo by sme  chceli urobiť a aké sú naše  ciele vytýčené pre nadchádzajúci rok.  V našich  stanovách  máme  v časti Hlavné oblasti práce: 1. Podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych miestnych, regionálnych a celospoločenských témach.  2. Podieľať sa na vytváraní lepších vzájomných vzťahoch občanov, šíriť a podporovať myšlienky slobody,...

—————

30.10.2019 14:20

Zoznamka

Parádna zážitková show aj vo Vinodole.       V sobotu 9.11.2019 o 18.00 v KD , Predaj vstupeniek: Obecný úrad vo Vinodole      plskovaocuvinodol@pobox.sk, telefón: 0917415917, 037/6598133   Vstupné 10 €  ZOZNAMKA  je  zážitková  show  pre  všetky  pohlavia  a  vekové  kategórie,  interaktívny happening dvoch skvelých hercov, komikov a zabávačov. Hra s mužsko-ženským princípom vtiahne...

—————

18.07.2019 22:05

Náš vinodolský príbeh

FEKIŠOVIEC MÁME NA SLOVENSKU VEĽA, ALE AJ NA DEDINE SA DÁ INAK Príbeh z obce Vinodol, ako možno aj na dedine skoncovať s despotickými maniermi Vladimír Špánik   Príbehov, ako ten vinodolský, je na Slovensku iste mnoho. Ja som sa do neho priplietol v roku 2006, kedy som sa rozhodol zmeniť trvalý pobyt v hlavnom meste za vidiek a nadobro sa presťahoval do 150-ročnej víkendovej chalupy v obci Vinodol (okres Nitra). V tom čase žilo v obci zhruba 1900 obyvateľov. Zapojiť sa...

—————

05.02.2019 11:47

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 22.1.2019 výzvu na predkladanie projektových návrhov

Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Projektových návrhov - žiadostí o dotáciu   - žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Úplné znenie výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk .   Uvedené oznamy boli vysielané v obecných...

—————

13.01.2019 16:54

11. Vinodolský ples - Pozvánka

—————