Pracujeme pre komunitu


Aktuality

20.12.2021 00:19

Boli sme úspešní v programe Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame"

Dobrý deň, s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt bol v programe Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame“ zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Chcem Vás poprosiť, aby Ste si skontrolovali názov Vášho projektu, nakoľko bude reprezentovať na predaniach. Preto je dobré, aby Ste si ho pozreli, či môže byť použitý. Nie je dobré, aby sa počas hlasovacej doby menil, mohol by ovplyvniť počet hlasov, ktoré môžete dostať. Ak by Ste chceli názov projektu zmeniť, kontaktujte ma...

—————

14.12.2021 23:50

Vinodolskí chlapci - laureáti ocenenia Detský čin roku 2021

—————

21.09.2021 09:43

Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole

Určite to poznáte. Zobudíte sa ráno a jedna z prvých činností je pohľad do telefónu. Aj ja som tak dnes ráno urobil a táto správa ma nesmierne potešila. Cieľovú sumu sme dosiahli po 18 dňoch. Ďakujeme a ak ste zatiaľ chceli ale nestihli ste podporiť náš projekt, stále je tu možnosť, ešte 12 dní. https://www.startlab.sk/projekty/2318-revitalizacia-zidovskeho-cintorina-vo-vinodole/#...

—————

06.02.2021 13:51

Možnosť pre združenia obce

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK     5. 2. - 5. 3. 2021 Občianska angažovanosť Miesto konania:   Územie - MAS Dolná Nitra   Bližšie informácie sú zverejnené tu: Regionálne združenie DOLNÁ NITRA o.z. - Výzvy MAS - Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK (dolnanitra.sk)    

—————

29.10.2020 23:48

Dotvárame náš projekt - Priestor pre všetkých

Aj v roku 2020 sme pokračovali  v budovaní infraštruktúry Relax zóny pri  rybníku.   Po minuloročnom zabudovaní  mostíka a masívnej  drevenej lavičky, sa nám podarilo  realizovať osadenie 4 altánkov zo stolom  a sedením pre 6-8 osôb. Zámer bol vybudovať  a financovať  všetko z dotácie v rámci výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom  MAS Dolná Nitra. Získali sme   2000 eur, čo nám stačilo len na dva altánky. Na...

—————

17.01.2020 20:45

Podporte náš projekt "Zvonica 1876 - naša história"

CCF_000047.pdf (806674) 

—————

03.01.2020 11:21

Zoulus, o.z. je roky súčasťou vinodolskej komunity

Koncom roka je čo bilancovať v našej činnosti, ale na prahu nového roka sa zvykne dívať aj  na to, čo očakávame, čo by sme  chceli urobiť a aké sú naše  ciele vytýčené pre nadchádzajúci rok.  V našich  stanovách  máme  v časti Hlavné oblasti práce: 1. Podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych miestnych, regionálnych a celospoločenských témach.  2. Podieľať sa na vytváraní lepších vzájomných vzťahoch občanov, šíriť a podporovať myšlienky slobody,...

—————

30.10.2019 14:20

Zoznamka

Parádna zážitková show aj vo Vinodole.       V sobotu 9.11.2019 o 18.00 v KD , Predaj vstupeniek: Obecný úrad vo Vinodole      plskovaocuvinodol@pobox.sk, telefón: 0917415917, 037/6598133   Vstupné 10 €  ZOZNAMKA  je  zážitková  show  pre  všetky  pohlavia  a  vekové  kategórie,  interaktívny happening dvoch skvelých hercov, komikov a zabávačov. Hra s mužsko-ženským princípom vtiahne...

—————

18.07.2019 22:05

Náš vinodolský príbeh

FEKIŠOVIEC MÁME NA SLOVENSKU VEĽA, ALE AJ NA DEDINE SA DÁ INAK Príbeh z obce Vinodol, ako možno aj na dedine skoncovať s despotickými maniermi Vladimír Špánik   Príbehov, ako ten vinodolský, je na Slovensku iste mnoho. Ja som sa do neho priplietol v roku 2006, kedy som sa rozhodol zmeniť trvalý pobyt v hlavnom meste za vidiek a nadobro sa presťahoval do 150-ročnej víkendovej chalupy v obci Vinodol (okres Nitra). V tom čase žilo v obci zhruba 1900 obyvateľov. Zapojiť sa...

—————

05.02.2019 11:47

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 22.1.2019 výzvu na predkladanie projektových návrhov

Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Projektových návrhov - žiadostí o dotáciu   - žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Úplné znenie výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk .   Uvedené oznamy boli vysielané v obecných...

—————