Pracujeme pre komunitu


Projekty OZ Zoulus

03.05.2012 13:43

Rybník

  OZ Zoulus sa od roku 2007 aktívne zapája do postupnej revitalizácie Vinodolského rybníka. Tento zanedbaný priestor postupne získava svoju minulú tvár vďaka brigádam našich nadšencov. Vyčistili sme zanedbanú plochu na západnom brehu rybníka pod hrádzou rieky Nitra od nežiadúcej buriny,...

—————

11.11.2011 11:00

Zvonica

Po dohode s farským úradom vo Vinodole  sa od roku 2010 staráme o  zvonicu.Ľudová stavba z r.1876 je najstaršie datovanou  stavbou v obci. Do  konca r.2012 sme opravili fasádu,celú stavbu od izolovali a samozrejme vyčistili.Z dotácie obce sa financovalo uzavretie ...

—————

04.10.2010 11:32

Mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp

—————