Pracujeme pre komunitu


Aktuality

26.04.2024 21:43

Uspeli sme - Projekt Komunitný sad - Zvonica, budeme realizovať s financovaním Nadácie ZSE a s pomocou obce Vinodol.

Z 261 predložených projektov bolo vybraných 49.  Náš je medzi nimi. Získali sme 1400 € na realizáciu Komunitného ovocného sadu - Zvonica. https://www.nadaciazse.sk/projekt/menim-na-zelen

—————

18.03.2024 09:33

Komunitný sad, náš najnovší projekt

—————

27.01.2024 21:41

Opäť máme šancu

Aj v 13. edícii  Tesco, Vy rozhodujete, my pomáhame, sme boli úspešní a náš projekt " Chodník histórie a súčasnosti obce Vinodol" bol posunutý pre  hlasovanie zákozníkov Tesca. Tentokrát  nás môžete podporiť v predajni Tesco vo Vrábloch.  S vašou pomocou môžeme získať 300,600 alebo 1300 €. Nezabudnite nás po nákupe  podporiť, vhodením žetónu pod náš projekt až do 7.2.2024. Ďakujeme.

—————

13.05.2023 11:49

Odhalenie pamätníka obetiam holokaustu z regiónu Šurianskeho rabinátu na revitalizovanom židovskom cintoríne vo Vinodole

—————

20.04.2023 12:42

Darovacia výzva - Pomôžte dofinancovať inštaláciu Pamätníka obetiam holokaustu na revitalizovanom židovskom cintoríne vo Vinodole.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoulus.darujme.sk%2Frevitalizacia-zidovskeho-cintorina-vo-vinodole-pamatnik-obetiam-holokaustu-odvlecenych-z-vinodolu-a-surianskeho-rabinatu

—————

05.04.2023 22:20

Potešilo keď sme uspeli vo výbere projektov a zákazníci následne rozhodli. Pre projekt realizácie pamätníka holokaustu sme získali 300 €

—————

14.03.2023 12:09

Super komédia príde za nami do Vinodolu. Vstupenky v predaji na Obecnom úrade od 1.apríla 2023

—————

19.01.2023 19:52

Projekt - Pamätník obetiam holokaustu z regiónu Šurianskeho rabinátu.

Počasie nám síce nedovolí pracovať na dokončení revitalizácie  židovského cintorína a pokračovať nemôžeme ani v inštalácii pamätníka obetiam holokaustu,pripravujeme ale  projekty,ktoré nám môžu  pomôcť finančne. Podporiť nás môžete pri nákupoch v Tesco predajniach v Šuranoch a Komjaticiach, kde  do 12.februára  môžete vhodiť do skleného valca pod naším projektom žetón,ktorý dostanete pri nákupe . Podľa umiestnenia  môžeme získať od nadácie Tesco, 300,600 alebo...

—————

15.03.2022 23:47

Boli sme úspešní v projekte pre Vinodol

—————

13.03.2022 21:34

Výročná správa za rok 2021 - Zoulus

Výročná správa 2021 Zoulus.pdf (2309125)

—————