Pracujeme pre komunitu


Archív článkov

07.11.2018 01:19

Vinodolský kuriér - Potvrďme pozitívnu zmenu spred 4 rokov

—————

05.11.2018 10:07

Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP

Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom   Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. oznamuje, že ku dňu 27.9.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS Dolná Nitra o.z. a Nitrianskym samosprávnym krajom na podporu držiteľov regionálnej...

—————

30.10.2017 23:09

Seminár Otvorená samospráva - Vinodol 30.10.2017

pozvanka zoulus seminár.pdfpozvanka zoulus seminár.pdf

—————

03.07.2017 23:39

Dolná Nitra - Transparentný region

Aktivisti a poslanci obcí trpia deficitom vedomostí o fungovaní samosprávy. Následkom  tohto stavu sa najmä v menších obciach  neuplatňujú základné demokratické pravidlá a nerešpektujú zákony,  výsledkom čoho je dezilúzia z právneho štátu  Projekt má za cieľ zlepšiť...

—————

03.05.2012 13:43

Rybník

  OZ Zoulus sa od roku 2007 aktívne zapája do postupnej revitalizácie Vinodolského rybníka. Tento zanedbaný priestor postupne získava svoju minulú tvár vďaka brigádam našich nadšencov. Vyčistili sme zanedbanú plochu na západnom brehu rybníka pod hrádzou rieky Nitra od nežiadúcej buriny,...

—————

11.11.2011 11:00

Zvonica

Po dohode s farským úradom vo Vinodole  sa od roku 2010 staráme o  zvonicu.Ľudová stavba z r.1876 je najstaršie datovanou  stavbou v obci. Do  konca r.2012 sme opravili fasádu,celú stavbu od izolovali a samozrejme vyčistili.Z dotácie obce sa financovalo uzavretie ...

—————

04.10.2010 11:32

Mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp

—————