Občania občanom - vaša informačná istota

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica 249
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

 


  

Anketa

Páči sa vám Relax zóna pri rybníku ?

Celkový počet hlasov: 190

Hlavná stránka

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK     5. 2. - 5. 3. 2021 Občianska angažovanosť Miesto konania:   Územie - MAS Dolná Nitra   Bližšie informácie sú zverejnené tu: Regionálne združenie DOLNÁ NITRA o.z. - Výzvy MAS -...
Aj v roku 2020 sme pokračovali  v budovaní infraštruktúry Relax zóny pri  rybníku.   Po minuloročnom zabudovaní  mostíka a masívnej  drevenej lavičky, sa nám podarilo  realizovať osadenie 4 altánkov zo stolom  a sedením pre 6-8 osôb. Zámer bol vybudovať ...
CCF_000047.pdf (806674) 
Koncom roka je čo bilancovať v našej činnosti, ale na prahu nového roka sa zvykne dívať aj  na to, čo očakávame, čo by sme  chceli urobiť a aké sú naše  ciele vytýčené pre nadchádzajúci rok.  V našich  stanovách  máme  v časti Hlavné oblasti práce: 1. Podporovať...

Zoznamka

30.10.2019 14:20
Parádna zážitková show aj vo Vinodole.       V sobotu 9.11.2019 o 18.00 v KD , Predaj vstupeniek: Obecný úrad vo Vinodole      plskovaocuvinodol@pobox.sk, telefón: 0917415917, 037/6598133   Vstupné 10 €  ZOZNAMKA  je  zážitková ...

Náš vinodolský príbeh

18.07.2019 22:05
FEKIŠOVIEC MÁME NA SLOVENSKU VEĽA, ALE AJ NA DEDINE SA DÁ INAK Príbeh z obce Vinodol, ako možno aj na dedine skoncovať s despotickými maniermi Vladimír Špánik   Príbehov, ako ten vinodolský, je na Slovensku iste mnoho. Ja som sa do neho priplietol v roku 2006, kedy som sa rozhodol zmeniť...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1qIj4CZkKTxjHLmLYUZr1jzGqhCYQqL1z%26fbclid%3DIwAR3Lv15OwCd4uyiZuhdgxdua7c-wKneFIvdQpaSPovPljxm5_B8cjOYDDo4&h=AT0wtlTt2VkcKOC62Uk0qY-uI34IJmp10gJ63ubFweLozManT1FeYuwAjQjBKupGi1QJ3KclvjfdPZlW_jcvpLAnfLC1-g8JzG4RUON8IskobHg
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Projektových návrhov - žiadostí o dotáciu   - žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK podporenej...
www.facebook.com/vspanik/videos/pcb.2997959520229429/2997958303562884/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBemiosvUNXslV12wb0FVd5s-XzYgGuWKpIjIDkChCh1xHd9h_m0gat9SL0J76peUe3iDCfUyEwc_LA
1 | 2 >>

Aktuality z Vinodolu

Takýto pohľad sa Vám naskytne vo Vinodole v "Sliváši". Je smutné, že trpíme alibisticky vynášanie odpadu na verejné či iné plochy, ktoré sú za našim plotom.
Klub vinodolských vinohradníkov sa v rámci Nitrianskeho vínneho festivalu prezentoval priamo vo Vinodolských viniciach. Akcia sa uskutočnila počas sviatku Sv. Urbana - patróna Vinohradníkov 25.mája 2013.  Pri soche sv. Urbana odslúžil podvečernú svätú omšu dôstojný pán Peter Rúčka z...
    Neviem, či ste zaregistrovali nedávne fluktuácie v poslaneckom zbore našej obce Vinodol. Traja z tých, ktorých sme si zvolili, už nie sú vo funkciách.  Ako prvému zanikla funkcia Marekovi Melišekovi. Nedobrovoľne sa musel porúčať potom, čo s veľkým prekvapením...

Vinodolská guláš párty

09.08.2013 10:51
Síleš fest 2013 V. ročník súťaže vo varení gulášu Organizátor: Občianske združenie Zoulus Termín konania:  31.august 2013 Miesto konania: Pod hrádzou pri vinodolskom rybníku Čas konania:  13:00 –  02:00 Atmosféra, bufet, príjemná hudba a dobrá nálada. Hostia...
aj tento rok  vykosili a čistili  niektorí členovia Zoulusu breh rybníka           ešte sa usmievajú,o chvíľu im bude teplo  - brigáda  v sobotu 15.6 .2013       obrázok dolu:Marián vymenil náradie, zatiaľ všetko funguje :-)
Boli sme sa pozrieť či sa niečo deje aj  pred touto sezónou na ihrisku.Zaujímalo nás to o to viac,že  sa chystajú oslavy 900.výročia  prvej písomnej zmienky o našej obci a nové priestory  budú slúžiť aj  pre túto významnú udalosť obce. Prezident FC Vinodol pán Juraj Bálint...
Na svojom zasadaní dňa 14.decembra 2012  zvolilo obecné zastupiteľstvo  do funkcie Hl.kontrolóra obce Vinodol,  ing.Antona Zaťka. Do  výberového konania  boli prihlásení dvaja uchádzači. Ing.Zaťko bol zvolený  pomerom hlasov 6:2 pri účasti ôsmych poslancov...
https://www.obec-vinodol.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=280&Itemid=1       Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l...

Poďakovanie

04.10.2012 09:09
Milí priatelia,v mene OZ Zoulus by som rád poďakoval touto cestou neznámym aj známym sympatizantom a členom OZ Zoulus, za  významné finančné obnosy, ktoré nám poukázali prostredníctvom 2%  svojich daní. O použití týchto prostriedkov rozhodne Správna rada  Zoulusu, a následne vás...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>