Občania občanom - vaša informačná istota

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica 249
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

 


  

Anketa

Páči sa vám Relax zóna pri rybníku ?

Celkový počet hlasov: 190

Hlavná stránka

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK     5. 2. - 5. 3. 2021 Občianska angažovanosť Miesto konania:   Územie - MAS Dolná Nitra   Bližšie informácie sú zverejnené tu: Regionálne združenie DOLNÁ NITRA o.z. - Výzvy MAS -...
Aj v roku 2020 sme pokračovali  v budovaní infraštruktúry Relax zóny pri  rybníku.   Po minuloročnom zabudovaní  mostíka a masívnej  drevenej lavičky, sa nám podarilo  realizovať osadenie 4 altánkov zo stolom  a sedením pre 6-8 osôb. Zámer bol vybudovať ...
CCF_000047.pdf (806674) 
Koncom roka je čo bilancovať v našej činnosti, ale na prahu nového roka sa zvykne dívať aj  na to, čo očakávame, čo by sme  chceli urobiť a aké sú naše  ciele vytýčené pre nadchádzajúci rok.  V našich  stanovách  máme  v časti Hlavné oblasti práce: 1. Podporovať...

Zoznamka

30.10.2019 14:20
Parádna zážitková show aj vo Vinodole.       V sobotu 9.11.2019 o 18.00 v KD , Predaj vstupeniek: Obecný úrad vo Vinodole      plskovaocuvinodol@pobox.sk, telefón: 0917415917, 037/6598133   Vstupné 10 €  ZOZNAMKA  je  zážitková ...

Náš vinodolský príbeh

18.07.2019 22:05
FEKIŠOVIEC MÁME NA SLOVENSKU VEĽA, ALE AJ NA DEDINE SA DÁ INAK Príbeh z obce Vinodol, ako možno aj na dedine skoncovať s despotickými maniermi Vladimír Špánik   Príbehov, ako ten vinodolský, je na Slovensku iste mnoho. Ja som sa do neho priplietol v roku 2006, kedy som sa rozhodol zmeniť...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1qIj4CZkKTxjHLmLYUZr1jzGqhCYQqL1z%26fbclid%3DIwAR3Lv15OwCd4uyiZuhdgxdua7c-wKneFIvdQpaSPovPljxm5_B8cjOYDDo4&h=AT0wtlTt2VkcKOC62Uk0qY-uI34IJmp10gJ63ubFweLozManT1FeYuwAjQjBKupGi1QJ3KclvjfdPZlW_jcvpLAnfLC1-g8JzG4RUON8IskobHg
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Projektových návrhov - žiadostí o dotáciu   - žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK podporenej...
www.facebook.com/vspanik/videos/pcb.2997959520229429/2997958303562884/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBemiosvUNXslV12wb0FVd5s-XzYgGuWKpIjIDkChCh1xHd9h_m0gat9SL0J76peUe3iDCfUyEwc_LA
1 | 2 >>

Aktuality z Vinodolu

Vinodolská guláš párty Síleš fest 2012     IV. ročník súťaže vo varení gulášu Organizátor: Občianske združenie Zoulus Termín konania:  1. september  2012   Miesto konania: Pod hrádzou pri vinodolskom rybníku Čas konania:  13:00 –  01:00 Atmosféra,...
  Čo bolo v novembri 2011 pre nás len snom, sa v máji 2012 stalo skutočnosťou! Vytúžená pozvánka nám umožnila reprezentovať  Vinodol a zároveň aj celý nitriansky kraj na “najvyššej méte “ ktorá sa v rámci slovenského folklóru dá dosiahnuť. Veľkou radosťou bolo ...
S potešením sme sledovali prípravné práce na opravu výtlkov v našich komunikáciách. Výsledný efekt je opäť rozpačitý a žiada si vysvetlenie. Technológia opráv bola zvolená vyrezaním asfaltu okolo výtlkov a dier, a následná úprava asfaltovou drťou a zavalcovaním. Na jednej z fotografií je takto...
  Ďalší kus poctivej práce na sociálnych zariadeniach na futbalovom ihrisku vo Vinodole je u konca. Futbalisti, ale aj hostia kultúrno-spoločenských podujatí obce a občianskych združení vo Vinodole to iste ocenia. V priestoroch šatní na futbalovom ihrisku sa vedeniu futbalového...

Klebety sa potvrdili

05.03.2012 23:33
 Nedávno prebehla v obci celkom dôkladná inventarizácia a vyskočili nám mnohé veci, o ktorých sa dávnejšie šuškalo. Jednou je aj sociálna pôžička pánovi, ktorý bol v roku 2003 hlavným kontrolórom obce. Inventarizačná komisia vo svojej správe uvádza okrem iného aj: - Obec na svojom účte 277-00...

Inventúra obce Vinodol

24.02.2012 19:52
Starosta obce na poslednom zasadnutí v roku 2011 (ktorého sa sám pre údajnú PN nezúčastnil) predložil do programu Príkaz na vykonanie inventarizácie. Obecné zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie. Kedže išlo o podrobne rozplánovaný harmonogram inventúry, kde mali byť účastní všetci poslanci, nikto z...
Môžete  darovať a nič Vás to nebude stáť! Jediný spôsob ako môžete dať príkaz  daňovému úradu je príkaz na  darovanie 2% z vašich zaplatených daní. Prosíme Vás,  rozkážte daňovému úradu aby 2% poslal Občianskemu združeniu ZOULUS. Robíme veci pre občanov...
Niekto vie a niekto nie. Siedmi poslanci sa podpísali pod žiadosť adresovanú starostovi obce Vinodol, aby zvolal zasadnutie zastupiteľstva. Navrhovaný program bol zameraný na  kontrolu  hospodárenia kuchyne,uloženie úlohy kontrolórovi v tomto zmysle a prejednanie ...

Pálenie v kontajneri

02.09.2011 20:11
 Podpálil som kontajner s odpadom a čakám na postup starostu obce!Verím,že  aspoň v tomto  mojom prípade sa  bude držať predpisov a zákonov.Požiadal som ho aby konečne konal,pretože doteraz sa spaloval  odpad  na dvore obecného úradu beztrestne! Vážený pán starosta...
 O toaletách sa zvyčajne veľmi nepíše, ale sú úplnou a samozrejmou súčasťou nášho bytia. Na futbalovom ihrisku vo Vinodole je v prevádzke nové sociálne  zariadenie pre hostí nielen futbalových zápasov, ale aj kultúrnospoločenských akcií ktoré sa na tomto mieste konajú. Prezident FC...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>